25 Mart 2010 Perşembe

Güvercin göğüs

Göğüs kemiğinin ileri doğru bükülerek göğüste bir çıkıntı oluşturmasına “güvercingöğüs” adı verilir. Biçim bozukluğu bazen solunum hastalıklarına, bazen de belirli bir nedene bağlı olmaksızın gelişir… Güvercingöğsün oluşmasına göğüs kemiğinin yapısı zemin hazırlar. Anne karnında gelişen dölütte bu kemik de öteki kemikler gibi kıkırdaktan oluşur. Kemik tam anlamıyla geliştiği zaman, göğüs kemiğinde, aralarında kıkırdak halkaları bulunan beş dizi kemik bulunur.

Kemik dizileri arasında yer alan kıkırdaklar, gençlerde son derece esnektir. 25 yaşından sonra bunların bir bölümünün yerine kemikler geçer, en sütteki iki kemiğin arasındaki kıkırdak tabaka ise varlığını yaşam boyunca korur. Böylece solunum sırasında akciğerlere hava doldukça göğüs kafesi genişleyebilir.

Nedenleri
Göğüs kemiği bazen anormal biçimde gelişerek göğsün dışa doğru bükülmesine yol açar. Bu biçim bozukluğunun nedeni çoğunlukla bilinmez. Ama ender görülen nedenlerden biri uzun süre derin soluk almaktır. Akciğerlere dolan hava, kıkırdakların gevşemesine ve göğüs kaslarının aşırı çalışmasına neden olur. Böylesine derin soluk alma nedenlerinden biri eskiden veremdi ama günümüzde daha çok astım ve “kistik fibroz” adı verilen bir hastalıktır.

Belirtiler
Güvercingöğüs deyimi, göğüs kemiğinin anormal biçimde ileri çıkmış olduğu durumları tanımlamakta kullanılır. Göğsün ortasında, önde yer alan bu kemiğin anatomideki adı sternumdur. Kaburgalar bu kemiğe bağlanır. Erişkinlerden çok çocuklarda görülen bu yapı bozukluğunda kemik ileri doğru uzar ve göğüs, kuşa benzeyen bir görünüm kazanır. Bozukluk bazen doğuştandır, ama çoğunlukla sonradan gelişir; bazen de solunum hastalıkları sonucunda ortaya çıkar.

Tedavi
Güvercingöğüs çok fazla sorun yaratmadığı sürece herhangi bir tedavi gerektirmez ancak ameliyatla çözümlenen bir şekil bozukluğudur.